Belægningsarbejde/Anlægsarbejde. 


Vi udføre alle former for belægning. og vi arbejder med alle sten-typer.

Ligeledes bygger vi støttemure, trapper og Blomsterbede i alle slags sten.

Støber fundamenter til  f.eks. Drivhuse,Karporte, Skure m.m.

Støber betondæk.

Laver også små reperationer af asfalt.

I Samarbejde med vores tømrer Bygger vi også skure og Karporte.

Træ-terrasser og Div. Hegnstyper.


Kloakarbejde og Jordarbejde. 


Vi Laver udgravning og etablering af faskiner,

Tagbrønde og sandfangsbrønde.

Alle mindre kloakopgaver.

Omfangsdræn og isolering af fundament og kælder-ydervægge.

Alle former for udgravning og fjernelse af jord,sten M.M.

Jævning af  jord.


Div.Grønt arbejde.


Vi klipper hæk og vi planter hæk.

Etablering af  Græsplæner, fra bunden,med jævning,

og nivulering af jord. afrettet med harpet muld.

Vi sår græs, og vi laver rullegræs.

Beskæring af buske og træer.

Træfældning og rodfræsning.